DOFINANSOWANIE
DOGOTERAPEUTA
WCZESNA INTERWENCJA
WSPOMAGANIE ROZWOJU
MŁODZIEŻ NIEDOSTOSOWANA
DZIECKO - OFIARA
REHABILITACJA PSÓW ZLZ
REHABILITACJA PSÓW
OPIEKUN ZW. TOWARZ.
BEHAWIORALNE ASPEKTY
SZKOŁA HODOWLI W ZOO
HODOWLA RYB
HODOWLA BEZKRĘGOWCÓW
HODOWLA PŁAZÓW I GADÓW
REHABILITACJA PSÓW - LW
USG KLATKI PIERSIOWEJ
BADANIE DOPPLEROWSKIE
PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY
Jesteś na stronie STRONA GŁÓWNA>> SZKOLENIA>> DOGOTERAPEUTA
DOGOTERAPEUTAKurs:
Dogoterapeuta

                    


 

 

Patronem Honorowym jest Wrocławskie Centrum Zdrowia
  

         Patronem Medialnym jest magazyn pet market                                   

 

Adresaci: Kurs adresowany jest do osób, które chcą zajmować się dogoterapią.


Cel: Zgłębienie i poszerzenie wiedzy niezbędnej do realizacji zajęć terapeutycznych, edukacyjnych oraz rekreacyjnych z udziałem psów.


Liczba miejsc:
15 (decyduje kolejność zgłoszeń)


Tematyka zajęć:

BLOK I
1. Wprowadzenie w dziedzinę fizjoterapii
2. Diagnostyka pacjenta
3. Metody fizjoterapii
4.Terapia manualna
5. Terapia w ortopedii, neurologii, pediatrii, geriatrii
6. Właściwe prowadzenie psa w terapii

BLOK II
1. Neuroanatomia
2. Neurofizjologia
3. Wady rozwojowe i choroby warunkowane genetycznie
4. Urazy okołoporodowe
5. Zaburzenia ruchowe
6. Mózgowe porażenie dziecięce

BLOK III
1. Rozwój dziecka
2. Wybrane zagadnienia psychopatologii wieku rozwojowego:
- całościowe zaburzenia rozwojowe
- zaburzenia zachowania i emocji oraz zaburzenia funkcjonowania społecznego
3.  Metody i techniki pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju

BLOK IV
1. Wprowadzenie do dogoterapii
2. Metodyka pracy dogoterapeutycznej ukierunkowana na osoby niepełnosprawne - warsztaty
3. Dogoterapia we wspomaganiu mowy - warsztaty
4. Pies terapeutyczny
5. Zajęcia edukacyjne przy wykorzystaniu psów z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym 
6. Sport i rekreacja przy udziale psów

BLOK V
1. Zoonozy
2. Dobrostan zwierząt
3. Opór
4. Wybrane zagadnienia z patofizjologii
5. Pierwsza pomoc dla psa
6. Kontraktowanie

BLOK VI
Warsztaty Specjalne w Ośrodku Dziecięcych Porażeń Mózgowych "Puchatek" - obowiązuje strój "cywilny" oraz zaświadczenie o stanie zdrowia

BLOK VII
Warsztaty Specjalne w Ośrodku Dziecięcych Porażeń Mózgowych "Puchatek" - obowiązuje strój "cywilny" oraz zaświadczenie o stanie zdrowia

Kurs obejmuje 60 godz., zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym.Uprawnienia:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 27 kwietnia 2010.


Opłata za kurs:
2400PLN
- dofinansowanie: kliknij tutaj 
Cena obejmuje: udział w zajęciach, ubezpieczenie NW, przerwy kawowe.


Wymagania:
- ukończone 18 lat
- wykształcenie min. średnie z maturą


Miejsce:
Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3  przy ul. P. Skargi 29/31 oraz w Ośrodku Dziecięcych Porażeń Mózgowych "Puchatek" przy ul. Kozanowskiej 46 we Wrocławiu.


Termin rozpoczęcia: 26 września 2014

Rekrutacja trwa do: 19.09.2014


Terminy zjazdów:
I. 26-27 wrzesień - obowiązuje strój sportowy (krótkie spodenki, podkoszulka) i karimata lub koc
II. 10-11 październik           
III. 24-25 październik
IV. 7-8 listopad 
V. "Puchatek" - terapia zajęciowa, termin ustalany indywidualnie (zajęcia w trakcie tygodnia), obowiązuje strój "cywilny"
VI. "Puchatek" - terapia logopedyczna, termin ustalany indywidualnie (zajęcia w trakcie tygodnia), obowiązuje strój "cywilny"
VII. 21 listopad - egzamin

Zajęcia odbywają się w piątki 15.30-20.30 i soboty 9.00-14.00


Ukończenie kursu:
Egzamin


Dokumenty ukończenia kursu:
- imienny i zarejestrowany Certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć
- zaświadczenie MEN
- zaświadczenie ukończenia Warsztatów Specjalnych w  Ośrodku Dziecięcych Porażeń Mózgowych "Puchatek"


Niezbędne dokumenty zgłoszeniowe:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy
- ksero świadectwa maturalnego lub ksero dyplomu 


Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres naszej siedziby:
Ośrodek Szkoleniowy MED-VET
ul. Pałucka 55
54-152 Wrocław


Przelewy prosimy dokonywać na :
Bank:
PKO BP SA we Wrocławiu
Konto nr:  95 1020 5226 0000 6402 0024 3097
z dopiskiem - dogoterapeuta

UWAGA!
Wszelkie pytania prosimy kierować na e-mail:
biuro.medvet@wp.pl
lub
tel./fax 71 373 95 19 od 10.00 do 19.00

 

Pobierz plik - formularz zgłoszeniowy:

  f-DGT.pdf

 

© 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone.