×

PsychodietetykaAdresaci: Adresatami kursu są wszyscy zainteresowani psychodietetyką. W szczególności osoby, których praca zawodowa wiąże się z problematyką żywienia, lub planują swoją przyszłość zawodową właśnie w tej dziedzinie.

 
Cel:
Zgłębienie i poszerzenie wiedzy potrzebnej do zrozumienia problematyki związanej zarówno z otyłością jak i niedowagą.Tematyka zajęć:             
                                                                      
BLOK I

1. Nadczynność tarczycy: kluczowe elementy widoczne w badaniu, podstawy interpretacji wyników badań biochemicznych
2. Niedoczynność tarczycy, zapalenia tarczycy - przyczyny i objawy. Wole miąższowe i guzowate, rak tarczycy - podstawy etiologii i diagnostyki.
3. Cukrzyca typu 1 i 2  - patogeneza, objawy, podstawy leczenie.
4. Stany ostre w cukrzycy - kwasica ketonowa, śpiączka hipermolarna, hipoglikemia, podstawy diagnostyki i terapii.
5. Choroby nadnerczy - obraz kliniczny chorób, podstawy diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej w niedoczynności i nadczynności nadnerczy

BLOK II
1. Wybrane zaburzenia endokrynne przebiegające z nadciśnieniem tętniczym - objawy, zasady postępowania.
2. Choroby podwzgórza i przysadki - najczęstsze patologie, objawy, podstawy diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.
3. Zaburzenia miesiączkowania - przyczyny, podstawy diagnostyki
4. Podstawy andrologii - przyczyny hipo i hipergonadyzmu, andropauza - objawy i diagnostyka
5. Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej. Nadczynność i niedoczynność przytarczyc - przyczyny, objawy, diagnostyka

BLOK III
1.Zasady prawidłowego żywienia osób zdrowych. Znaczenie białek, tłuszczów, węglowodanów, witamin, składników mineralnych w żywieniu człowieka.
2. Wybrane zagadnienia z zakresu oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia.
3.Postępowanie dietetyczne w otyłości.
4. Postępowanie dietetyczne w dyslipidemii. Znaczenie i zasady diety śródziemnomorskiej.

BLOK VI 
1. Postępowanie dietetyczne w nadciśnieniu tętniczym, znaczenie i zasady diety DASH
2. Postępowanie dietetyczne w cukrzycy, znaczenie indeksu i ładunku glikemicznego diety nie tylko w diecie diabetyka
3. Dietoterapia zespołu metabolicznego
4. Żywienie w chorobach nowotworowych

BLOK V
1. Alergia i nietolerancja pokarmowa
2. Zasady żywienia osób starszych.
3. Postępowanie dietetyczne w osteoporozie
4. Zasady prawidłowego żywienia kobiet w ciąży i karmiących oraz niemowląt i małych dzieci
5. Zasady żywienia osób aktywnych fizycznie

BLOK VI
1. Bulimia, anoreksja, bigoreksja, ortoreksja
2. Klasyfikacja chorób, determinanty ich występowania,  nowe i nietypowe jednostki chorobowe
3. Metody wsparcia terapeutycznego w przypadku zaburzeń odżywiania

BLOK VII
1. Uzależnienie, przyczyny, mechanizmy, rodzaje uzależnień
2. Alkoholizm jako choroba społeczna, czynniki uzależnienia, etapy choroby alkoholowej, leczenie alkoholizmu, funkcjonowanie rodzin alkoholików
3.Uzależnienie od środków psychoaktywnych, tolerancja, zależność fizyczna, objawy, fizyczne, psychiczne i społeczne skutki uzależnienia
4. Sterydy, uzależnienie od sterydów,  mity o sterydach,  alkohol i sterydy
5. Dopalacze, rodzaje dopalaczy, dlaczego dopalacze są niebezpieczne, postępowanie w sytuacji zagrożenia życia

BLOK VIII
1. Psychologia osobowości
2. Temperament i osobowość a zaburzenia odżywiania
3. Elementy psychoterapii
4. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z pacjentem
5. Psychologia motywacji
6. Jak zmienić nie zmieniając

BLOK IX
1.Nadwaga i otyłość,  mechanizmy, skutki psychologiczne i społeczne
2. Zaburzenia łaknienia – determinanty biologiczne i środowiskowe
3. Psychospołeczne skutki otyłości wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych
4. Genogram, rodzinne ujęcie trudności związanych z odżywianiem                                                                

BLOK  IX
                                                             
Egzamin

 
Kurs obejmuje 72 godziny, zostanie przeprowadzony w trybie zaocznym.
    

Opłata za kurs: 
3500 PLN
- dofinansowanie: kliknij tutaj
Cena obejmuje: udział w zajęciach, ubezpieczenie NNW, przerwy kawowe.


Wymagania:
- ukończone 18 lat
- wykształcenie min. średnie z maturą          


Miejsce:

Budynek Szkoły nr 29 ul. Kraińskiego 1 Wrocław ( ścisłe centrum miasta).


Termin rozpoczęcia: październik 2021


Rekrutacja trwa do:


Terminy zjazdów:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.  - egzamin

Zajęcia odbywają się w sob. 10.00-15.00 i  niedz. 9.00 -14.00.    
                                         

Dokumenty ukończenia kursu:
Absolwenci otrzymają przewidziane stosownymi przepisami Zaświadczenie MEN, o ukończeniu kursu w Ośrodku Szkoleniowym MED-VET
Niezbędne dokumenty zgłoszeniowe:
 - wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania na dole strony) 
 - ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ksero dyplomu


Zgłoszenia prosimy wysyłać mailem na:
biuro.medvet@wp.pl

lub pocztą na adres:
Ośrodek Szkoleniowy MED-VET
ul. Pałucka 55
54-152 Wrocław
Przelewy prosimy dokonywać na :
Bank:
PKO BP SA we Wrocławiu
Konto nr :  95 1020 5226 0000 6402 0024 3097 
z dopiskiem - psychodietetykaUWAGA!
Wszelkie pytania prosimy kierować na e-mail:
biuro.medvet@wp.pl

medvet@medvet.com.pl
lub
tel. 501 173 156 - Organizator

tel. 71 373 95 19 - 10.00 do 19.00

 

 

Pobierz plik - formularz zgłoszeniowy:pobierz F_-_PSD.pdf F_-_PSD.pdf