×

Wczesna interwencja

 


Adresaci: Szkolenie Specjalne skierowane jest do pedagogów, psychologów, logopedów, opiekunów i wychowawców pracujących w żłobkach i domach małego dziecka, położnych.Tematyka zajęć:

BLOK I
Rozwój sensomotoryczny dziecka od 0 do 12 miesiąca życia.
Uwarunkowania prawidłowego rozwoju
1.Wybrane nieprawidłowości w rozwoju
2.Prawidłowy rozwój sensomotoryczny dziecka w pierwszym roku życia
- rozwój postawy i lokomocji
- rozwój motoryki precyzyjnej rąk
- rozwój procesów percepcyjno – poznawczych
- rozwój ekspresji mowy i jej korelacja z rozwojem funkcji prymarnych kompleksu oro-facjalnego
- rozwój rozumienia mowy

BLOK II
Diagnostyka rozwoju niemowlęcia.
1. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
2. Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka według koncepcji NDT Bobath
3. Neurorozwojowa diagnostyka uszkodzeń układu nerwowego niemowląt według Vojty
4. Diagnoza neurologopedyczna

BLOK III
Dziecko z grupy ryzyka.
1. Dziecko z Zaburzeniami Ośrodkowej Koordynacji Nerwowej
2. Dziecko przedwcześnie urodzone
3. Dziecko z zespołem wad wrodzonych


BLOK IV (warsztaty praktyczne)
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju sensomotorycznego małego dziecka.
1. Prawidłowe techniki ułożeniowe podczas karmienia, zabawy i  pielęgnacji, jako profilaktyka zaburzeń
2. Wczesna opieka logopedyczna i jej znaczenie dla rozwoju mowy
3. Stymulacja rozwoju psychomotorycznego niemowląt i dzieci w  oparciu o neurorozwojową metodę NDT Bobath, integrację sensoryczną, zabawy fundamentalne, terapię zajęciową, terapia neurologopedyczna i terapia neurorozwojowa w  oparciu o prezenteację pracy z pacjentem.
Opłata za szkolenie:
550PLN
Cena obejmuje: udział w zajęciach, ubezpieczenie NNW, przerwy kawowe.


Wymagania:
- ukończone 18 lat
- ksero dyplomu


Miejsce:
Budynek Szkoły nr 29 ul. Kraińskiego 1 Wrocław ( ścisłe centrum miasta ). Termin rozpoczęcia:

Rekrutacja trwa do:


Terminy zjazdów:
I.
II.


Dokumenty ukończenia szkolenia:
- imienny i zarejestrowany Certyfikat
Niezbędne dokumenty zgłoszeniowe:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy
- ksero dyplomu


Zgłoszenia prosimy wysyłać mailem na:
biuro.medvet@wp.pl

lub pocztą na adres:
Ośrodek Szkoleniowy MED-VET
ul. Pałucka 55
54-152 Wrocław
Przelewy prosimy dokonywać na :
Bank:
PKO BP SA we Wrocławiu
Konto nr:  95 1020 5226 0000 6402 0024 3097
z dopiskiem - wczesna interwencja
UWAGA!
Wszelkie pytania prosimy kierować na e-mail:
biuro.medvet@wp.pl
lub
tel. 501 173 156 - Organizator

tel. 71 373 95 19 - 10.00 do 19.00

 

Pobierz plik - formularz zgłoszeniowy:

pobierz F-WI.pdf F-WI.pdf