×
Kursy i Szkolenia

Dofinansowanie

W celu uzyskania dofinansowania należy:

1. Wybrać kurs lub szkolenie. 
2. Przesłać nam informację o rozpoczęciu prcedury dofinansowania na adres: biuro.medvet@wp.pl  
3. Informacja daje podstawę do wstępnej rezerwacji  miejsca  na wybranym kursie/szkoleniu  do momentu otrzymania wiążącej odpowiedzi o dofinansowaniu.
4. Zgłosić się do swojego rejonowego  PUP-u do Działu Szkoleń lub innej uprawnionej jednostki terenowej.
5. W Dziale Szkoleń należy zgłosić zapotrzebowanie i chęć uczestnictwa w wybranym kursie/szkoleniu w Ośrodku Szkoleniowym MED-VET.
6. Jeżeli PUP lub inna jednostka wyrazi zgodę na dofinansowanie (informacja taka jest udzielana praktycznie na miejscu), prosimy o  pilny kontakt w tej sprawie oraz przesłanie dokumentów zgłoszeniowych dla wybranego kursu/szkolenia.
7. Reszta procedur odbywa się już pomiędzy PUP/inną jednostką a Ośrodkiem Szkoleniowym MED-VET.

W przypadku ewentualnych pytań, prosimy o kontakt: biuro.medvet@wp.pl