×
Kursy i Szkolenia

Dofinansowanie

W celu uzyskania dofinansowania należy:

  1. Wybrać kurs lub szkolenie. 
  2. Przesłać nam informację o rozpoczęciu prcedury dofinansowania na adres: biuro.medvet@wp.pl  
  3. Informacja daje podstawę do wstępnej rezerwacji  miejsca  na wybranym kursie/szkoleniu  do momentu otrzymania wiążącej odpowiedzi o dofinansowaniu.
  4. Zgłosić się do swojego rejonowego  PUP-u do Działu Szkoleń lub innej uprawnionej jednostki terenowej.
  5. W Dziale Szkoleń rejonowego PUP-u, należy zgłosić zapotrzebowanie i chęć uczestnictwa w wybranym kursie/szkoleniu w
  6. Ośrodku Szkoleniowym MED-VET.
  7. Jeżeli PUP lub inna jednostka wyrazi zgodę na dofinansowanie (informacja taka jest udzielana praktycznie na miejscu), prosimy o  pilny kontakt w tej sprawie oraz przesłanie dokumentów zgłoszeniowych dla wybranego kursu/szkolenia.
  8. Reszta procedur odbywa się już pomiędzy PUP/inną jednostką a Ośrodkiem Szkoleniowym MED-VET.

W przypadku ewentualnych pytań, prosimy o kontakt: biuro.medvet@wp.pl