×
Kursy i Szkolenia

Dane rejestrowe

 
Ośrodek Szkoleniowy MED-VET jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego
zgodnie z art. 82 z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty  (jt.  Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Ośrodek Szkoleniowy MED-VET  jest placówką zarejestrowaną w krajowym Rejestrze Instytucji Szkoleniowych .  

Logo oraz nazwa Ośrodek Szkoleniowy MED-VET jest zastrzeżonym znakiem towarowym w Urzędzie Patentowym RP.

Siedziba: ul. Pałucka 55, 54-152 Wrocław

tel.: 71 373-95-19

e-mail: biuro.medvet@wp.pl

REGON: 932825549

NIP: 894-27-35-295
        
Rejestr Instytucji Szkoleniowych: 2.02/00023/2008

Wydział Edukacji: 19/2011 

Bank:  PKO BP we Wrocławiu     

Konto nr: 95 1020 5226 0000 6402 0024 3097