×

Polityka prywatnościDeklaracje poszanowania prywatności.

Ośrodek Szkoleniowy MED-VET oświadcza, że:

Informacje o charakterze nie osobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych. Na jej podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie, użytkowników i ich zachowań.

Informacje osobowe zbierane są wyłącznie w sposób jawny i za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik ma prawo ich przeglądania, modyfikowania lub wymazania w każdej chwili.

Powzięto wszelkie adekwatne kroki w celu prawidłowego zabezpieczenia przechowywanych danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zablokowania nieautoryzowanego dostępu. Jednak z przyczyn technicznych odpowiedzialność Ośrodka Szkoleniowego MED-VET z tego tytułu jest ograniczona wyłącznie do zagrożeń wynikających z rażącego niedbalstwa.

W celu usprawnienia działania witryny, na dysku twardym komputera użytkownika mogą być zapisywane pliki tekstowe, tzw. cookie. Ich celem jest identyfikacja komputera użytkownika w celu szybszego dostępu do niezbędnych zasobów oraz w celach statycznych.

RODO I

Z dniem 25 maja 2018 r. dane osobowe zawarte w zgłoszeniu i załącznikach przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
w związku z tym, informujemy, że po 25 maja 2018 r.:

1. Dane Administratora danych osobowych:
MED-VET S.C.
ul. Pałucka 55
54-152 Wrocław
NIP: 894-27-35-295
dane kontaktowe: biuro.medvet@wp.pl  lub listownie na w/w adres

2.  Skąd  mamy Pana/i dane osobowe:
Otrzymaliśmy je od Pana/i z Formularza Zgłoszeniowego, wypełnianego w sposób dobrowolny, celem uczestnictwa w wybranej formie edukacji, lub nastąpiło dobrowolne zgłoszenie się do newslettera.

3.  Jakie dane należy podać:
Do zawarcia umowy, należy podać dane o jakie prosimy w Formularzu Zgłoszeniowym. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, jeśli jednak dane nie zostaną podane to nie będziemy  mogli zawrzeć umowy na wybraną formę edukacji.
 
4.  Wycofanie danych osobowych:
Zgodę na wycofanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody w trakcie trwania wybranej formy edukacji, oznacza rezygnację z wybranej formy edukacji. Rezygnacja w trakcie trwania wybranej formy edukacji, nie zwalnia z płatności za wybraną formę edukacji.

5. Podstawy prawne przetwarzania Pana/i danych:
Każde przetwarzanie Pana/i  danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie.

6. Cel przetwarzania danych osobowych:
- zawarcie i realizacja umowy o kształceniu w wybranej przez Pana/ią formie edukacji
- bieżąca komunikacja związana z realizacją wybranej formy edukacji
- rozliczenie za wybraną formę edukacji
- sporządzenie umowy o płatności ratalnej za wybraną formę edukacji jeśli dotyczy
- ubezpieczenie na czas trwania wybranej przez Słuchacza formy edukacji
- wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych związanych z realizacją wybranej formy kształcenia, proces certyfikacji wybranej formy edukacji, dokumentacja i przechowywanie dokumentacji z wybranej formy edukacji, wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych
- wykrywanie nadużyć i zapobieganie im, ustalenie obrony i dochodzenia roszczeń
- wsparcie i obsługa
- newsletter do informacji o nowych formach kształcenia prowadzonych przez Ośrodek Szkoleniowy MED-VET

7. Komu możemy przekazać  Państwa dane osobowe:
- podmioty zewnętrzne celem ubezpieczenia Słuchacza na czas trwania wybranej formy edukacji
- podmioty zewnętrzne celem przeprowadzenia zajęć w placówkach specjalistycznych
- podmioty zewnętrzne związane z procesem certyfikacji Słuchacza
- podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:
Dane osobowe  nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do danych osobowych
- prawo żądania sprostowania danych osobowych
- prawo żądania usunięcia danych osobowych
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- prawo do przenoszenia danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się  skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w pkt1 ).

10. Prawo wniesienia skargi do organu:
Przysługuje Panu/ni także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.RODO IIZ dniem 25 maja 2018 r. dane osobowe zawarte w zgłoszeniu i załącznikach przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
w związku z tym, informujemy, że po 25 maja 2018 r.:


1. Dane Administratora danych osobowych:
MED-VET S.C.
ul. Pałucka 55
54-152 Wrocław
NIP:894-27-35-295
dane kontaktowe: biuro.medvet@wp.pl  lub listownie na w/w adres

2.  Skąd  mamy Pana/i dane osobowe:
Otrzymaliśmy je od Pana/i w sposób dobrowolny podczas zakładania karty zwierzęcia, w celu prowadzenia dokumentacji medycznej Pana/i zwierzęcia.

3.  Jakie dane należy podać:
Do zawarcia umowy, należy podać dane o jakie prosimy w trakcie rejestracji zgodnie z Ksiązką Leczenia. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, jeśli jednak dane nie zostaną podane to nie będziemy  wykonać usługi lekarsko-weterynaryjnej.
 
4.  Wycofanie danych osobowych:
Zgodę na wycofanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody w trakcie trwania usługi, oznacza rezygnację z wybranej usługi.

5. Podstawy prawne przetwarzania Pana/i danych:
Każde przetwarzanie Pana/i  danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie.

6.  Cel przetwarzania danych osobowych:
- umożliwienia świadczenia usługi weterynaryjne dla zwierząt
- prowadzenia dokumentacji medycznej Pana/i zwierzęcia
- przekazywaniu informacji do Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego we Wrocławiu o zwierzętach zaszczepionych przeciwko wściekliźnie  jeśli dotyczy
- przekazywaniu informacji do nadzoru farmaceutycznego jeśli dotyczy
- przekazywaniu informacji do systemów zajmujących się ewidencją oznakowanych zwierząt  jeśli dotyczy
- przekazywaniu informacji do systemu paszportowego zwierząt wetsystems jeśli dotyczy
- zlecania badań w laboratoriach zewnętrznych z którymi współpracujemy
- kontaktowania się z Panem/nią, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług
- wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych związanych z realizacją usług
- wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych
- wykrywanie nadużyć i zapobieganie im, ustalenie obrony i dochodzenia roszczeń
- wsparcie i obsługa

7. Komu możemy przekazać  Państwa dane osobowe:
- przekazywaniu informacji do Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego we Wrocławiu o zwierzętach zaszczepionych przeciwko wściekliźnie  jeśli dotyczy
- przekazywaniu informacji do systemu paszportowego zwierząt wetsystems jeśli dotyczy
- podmioty zewnętrzne celem przeprowadzenia bezpłatnych akcji w których uczestniczymy
- podmioty zewnętrzne celem przeprowadzenia innych badań
- podmioty zewnętrzne obsługujące płatności kartą
- podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:
Dane osobowe  nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do danych osobowych
- prawo żądania sprostowania danych osobowych
- prawo żądania usunięcia danych osobowych
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- prawo do przenoszenia danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się  skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w pkt1 ).

10. Prawo wniesienia skargi do organu:
Przysługuje Panu/i także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.