×

Dogoterapeuta
                           

                           

Partner kursu

Wrocławskie Centrum ZdrowiaAdresaci: kurs kierowany jest do osób, które swoją przyszłość i karierę zawodową wiążą z dogoterapią.

Cel: Zgłębienie i poszerzenie wiedzy niezbędnej do realizacji zajęć terapeutycznych, edukacyjnych oraz rekreacyjnych z udziałem psów.


Tematyka zajęć:

BLOK I + warsztaty
1. Wprowadzenie w dziedzinę fizjoterapii.
2. Diagnostyka pacjenta.
3. Metody fizjoterapii.
4. Terapia manualna.
5. Terapia w ortopedii, neurologii, pediatrii, geriatrii.


BLOK II

1. Neuroanatomia - zagadnienia wybrane.
2. Neurofizjologia - zagadnienia wybrane.
3. Wady rozwojowe i choroby warunkowane genetycznie.
4. Urazy okołoporodowe.
5. Zaburzenia ruchowe.
6. Mózgowe porażenie dziecięce.

BLOK III
1. Rozwój dziecka.
2. Wybrane zagadnienia psychopatologii wieku rozwojowego: całościowe zaburzenia rozwoju oraz zaburzenia zachowania i emocji oraz zaburzenia funkcjonowania społecznego.
3. Metody i techniki pracy z dziećmi z zaburzeniamui rozwoju.

BLOK IV + warsztaty
1. Udzielanie pierwszej pomocy.
2. RKO na fantomach.
3. Endokrynologia - zagadnienia wybrane.

BLOK V  + warsztaty
1. Psychoonkologia - zagadnienia wybrane.
2. Bulimia - zagadnienia wybrane.
3. Anoreksja - zagadnienia wybrane.
4. FAS - zagadnienia wybrane.

BLOK VI - warsztaty
1. Wprowadzenie do dogoterapii.
2. Metodyka pracy dogoterapeutycznej ukierunkowana na osoby niepełnosprawne.
3. Dogoterapia we wspomaganiu mowy.
4. zajęcia edukacyjne przy wykorzystaniu psów z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.
5. Sport i rekreacja z udziałem psów.

BLOK VII - warsztaty
1. Pies terapeutyczny.

BLOK VIII + warsztaty
1. Pierwsza pomoc dla psa + RKO na fantomie dla psa.
2. Dobrostan psa.
3. Opór w terapii.
4. Patofizjologia - zagadnienia wybrane.
5. Zoonozy.

BLOK IX + warsztaty
1. Pies w edukacji przedszkolnej.
2. Praca z kynofobią.
3. Warsztaty dogoterapeutyczne.


BLOK X + warsztaty
1. Warsztaty w ODPM "Puchatek"

BLOK XI + warsztaty
1. Warsztaty w ODPM "Puchatek"

BLOK XII + warsztaty
1. Warsztaty w Przedszkolu.

BLOK XIII
1. Samokształcenie.Uprawnienia po ukończeniu kursu:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 28 sierpnia 2014.


Opłata za kurs:
4700PLN
- dofinansowanie: kliknij tutaj

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały, ubezpieczenie NNW.


Wymagania:
- ukończone 18 lat
- wykształcenie min. średnie z maturą


Miejsce:
Budynek Szkoły nr 29 ul. Kraińskiego 1 Wrocław ( ścisłe centrum miasta)


Termin rozpoczęcia: październik 2024

Rekrutacja trwa do:
osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu, szczegóły w najbliższym czasie.


Terminy zjazdów:
I. 19-20 października
II.
16-17 listopada
III. 14-15 grudnia
IV.  11 stycznia - egzamin

IV. Warsztaty w ODPM Puchatek, termin ustalany indywidualnie (zajęcia w trakcie tygodnia).
V. Warsztaty w ODPM Puchatek, termin ustalany indywidualnie (zajęcia w trakcie tygodnia).
VI.  Warsztaty w Przedszkolu, termin ustalany indywidualnie (zajęcia w trakcie tygodnia).
VII.  - egzamin

Zajęcia w szkole odbywają się w soboty 9.00-17.00 i  niedziele 9.00-17.00  
Zajęcia w Puchatku odbywają się w ciągu tygodnia (terminy ustalane indywidualnie).
Zajęcia w Przedszkolu odbywają się w ciągu tygodnia (terminy ustalane indywidualnie).


Ukończenie kursu:
Egzamin


Dokumenty ukończenia kursu:
- Zaświadczenie MEN
- Certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć dogoterapii
- Zaświadczenie o ukończeniu Warsztatów Specjalnych w ODPM "Puchatek"


Niezbędne dokumenty zgłoszeniowe:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy
- ksero świadectwa maturalnego lub ksero dyplomu


Zgłoszenia prosimy wysyłać mailem na:
biuro.medvet@wp.pl

lub pocztą na adres:
Ośrodek Szkoleniowy MED-VET
ul. Pałucka 55
54-152 Wrocław
Przelewy prosimy dokonywać na :
Bank:
PKO BP SA we Wrocławiu
Konto nr:  95 1020 5226 0000 6402 0024 3097
z dopiskiem - dogoterapeuta


UWAGA!
Wszelkie pytania prosimy kierować na e-mail:
biuro.medvet@wp.pl

medvet@medvet.com.pl

lub

tel. 501 173 156 - OrganizatorPobierz plik - formularz zgłoszeniowy:

F-DGT.pdfF-DGT.pdfF-DGT.pdf