×

Dogoterapeuta
                           

                           

Partner kursu

Wrocławskie Centrum Zdrowia 

Adresaci: Kurs adresowany jest do osób, które swoją przyszłość i karierę zawodową wiążą z dogoterapią.


Cel: Zgłębienie i poszerzenie wiedzy niezbędnej do realizacji zajęć terapeutycznych, edukacyjnych oraz rekreacyjnych z udziałem psów.
Tematyka zajęć:

BLOK I + warsztaty
1. Wprowadzenie w dziedzinę fizjoterapii
2. Diagnostyka pacjenta
3. Metody fizjoterapii
4.Terapia manualna
5. Terapia w ortopedii, neurologii, pediatrii, geriatrii

BLOK II
1. Neuroanatomia
2. Neurofizjologia
3. Wady rozwojowe i choroby warunkowane genetycznie
4. Urazy okołoporodowe
5. Zaburzenia ruchowe
6. Mózgowe porażenie dziecięce

BLOK III
1. Rozwój dziecka
2. Wybrane zagadnienia psychopatologii wieku rozwojowego:
- całościowe zaburzenia rozwojowe
- zaburzenia zachowania i emocji oraz zaburzenia funkcjonowania społecznego
3. Metody i techniki pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju

BLOK IV + warsztaty
1. Udzielanie pierwszej pomocy
2. RKO na fantomach
3. Endokrynologia - zagadnienia wybrane

BLOK V + warsztaty
1. Psychoonkologia - zagadnienia wybrane
2. Bulimia - zagadnienia wybrane
3. Anoreksja - zagadnienia wybrane
4. FAS - zagadnienia wybrane

BLOK VI + warsztaty
1. Wprowadzenie do dogoterapii
2. Metodyka pracy dogoterapeutycznej ukierunkowana na osoby niepełnosprawne
3. Dogoterapia we wspomaganiu mowy
4. Zajęcia edukacyjne przy wykorzystaniu psów z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym 
5. Sport i rekreacja przy udziale psów

BLOK VII + warsztaty             
1. Pies terapeutyczny

BLOK VIII + warsztaty
1. Pierwsza pomoc dla psa + RKO na fantomie psa
2. Dobrostan zwierząt
3. Opór
4. Wybrane zagadnienia z patofizjologii
5. Zoonozy
6. Kontraktowanie

BLOK IX + warsztaty
1. Pies w edukacji przedszkolnej.
2. Praca z kynofobią.
3. Warsztaty dogoterapeutyczne

BLOK X - warsztaty specjalne w ODPM
Warsztaty Specjalne w ODPM "Puchatek" - obowiązuje strój "cywilny"

BLOK XI - warsztaty specjalne w ODPM
Warsztaty Specjalne w ODPM "Puchatek" - obowiązuje strój "cywilny"

BLOK XII - warsztaty specjalne w Przedszkolu
Warsztaty Specjalne w Przedszkolu - obowiązuje strój "cywilny" 

BLOK XIII
     
Egzamin


Kurs obejmuje 82 godz., zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym.Uprawnienia:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 28 sierpnia 2014.


Opłata za kurs:
3500PLN
- dofinansowanie: kliknij tutaj 
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały, ubezpieczenie NNW, przerwy kawowe.


Wymagania:
- ukończone 18 lat
- wykształcenie min. średnie z maturą


Miejsce:
Budynek Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Kraińskiego 1 Termin rozpoczęcia: 12 marzec 2022


Rekrutacja trwa do: 05.03.2022Terminy zjazdów:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. "Puchatek" - terapia zajęciowa, termin ustalany indywidualnie (zajęcia w trakcie tygodnia)
VIII. "Puchatek" - terapia logopedyczna, termin ustalany indywidualnie (zajęcia w trakcie tygodnia)
IX. Zajęcia w Przedszkolu, termin ustalany indywidualnie (zajęcia w trakcie tygodnia)
X.

Zajęcia w szkole odbywają się w sob. i  niedz.  
Zajęcia w Puchatku odbywają się w ciągu tygodnia (terminy ustalane indywidualnie).
Zajęcia w Przedszkolu odbywają się w ciągu tygodnia (terminy ustalane indywidualnie).


Ukończenie kursu:
Egzamin


Dokumenty ukończenia kursu:
- Zaświadczenie MEN
- Certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć dogoterapii
- Zaświadczenie o ukończeniu Warsztatów Specjalnych w ODPM "Puchatek"


Niezbędne dokumenty zgłoszeniowe:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy
- ksero świadectwa maturalnego  lub ksero dyplomuZgłoszenia prosimy wysyłać mailem na:
biuro.medvet@wp.pl

lub pocztą na adres:
Ośrodek Szkoleniowy MED-VET
ul. Pałucka 55
54-152 WrocławPrzelewy prosimy dokonywać na :
Bank:
PKO BP SA we Wrocławiu
Konto nr:  95 1020 5226 0000 6402 0024 3097
z dopiskiem - dogoterapeuta

UWAGA!
Wszelkie pytania prosimy kierować na e-mail:
biuro.medvet@wp.pl

medvet@medvet.com.pl
lub
tel. 501 173 156 - Organizator

tel. 71 373 95 19 - 10.00 do 19.00

 

Pobierz plik - formularz zgłoszeniowy:

pobierz F-DGT.pdf F-DGT.pdf