×

Rehabilitacja psów

 


                                              
                   

 

Partner kursu  

BTL Polska

Adresaci:
Adresatami kursu są osoby, które chcą pracować jako medyczny personel pomocniczy w zakładach leczniczych dla zwierząt oraz osoby, które chcą samodzielnie świadczyć usługi w zakresie fizjoterapii i fizykoterapii psów.


Cel:
 Przygotowanie do pracy w zakładach leczniczych dla zwierząt, zgłębienie i poszerzenie wiedzy potrzebnej do zrozumienia problematyki związanej z motoryką u psów .Tematyka zajęć:             
                                                                      
BLOK I

1. Anatomia ruchu psów
2. Wybrane zagadnienia z fizjologii zwierząt
3. Wybrane zagadnienia z fizjologii patologicznej

BLOK II + warsztaty
1. Wybrane zagadnienia z ortopedii
2. Wybrane zagadnienia z neurologii  
3. Schemat badania ortopedycznego
4. Schemat badania neurologicznego
5. Ocena pacjenta
6. Powszechnie występujące schorzenia ortopedyczne
7. Powszechnie występujące schorzenia neurologiczne

BLOK III

Blok w trakcie modyfikacji
BLOK IV
1. Prowadzenie dokumentacji w ZLZ
2. Programy komputerowe do prowadzenia praktyki
3. Zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie
4. Prowadzenie dokumentacji szczepień przeciwko wściekliźnie
5. Prowadzenie dokumentacji apteki leków weterynaryjnych

BLOK V + warsztaty                                                                                  
1. Pierwsza pomoc dla zwierząt + RKO na fantomie psa
2. Dobrostan zwierząt    
3. Zoonozy


BLOK VI + warsztaty
1. Galwanizacja
2. Jonoforeza
3. Prądy diadynamiczne
4. Elektrostymulacja mięśni porażonych wiotko i mięśni będących w zaniku na skutek długotrwałego unieruchomienia
5. Ultradźwięki
6. Magnetoterapia i magnetostymulacja
7. Laseroterapia

BLOK VII + warsztaty
1. Propedeutyka fizjoterapii
2. Diagnostyka pacjenta
3. Metody terapii manualnej
4. Techniki terapii manualnej
5. Terapia funkcjonalna
6. Fizjoterapia w neurologii i ortopedii
7. Neuromobilizacje
8. Terapia manualna

BLOK VIII - warsztaty
1. Terapia manualna - warsztaty uzupełniające                                                                  

BLOK IX
                                                                                   
Egzamin

 
    
 Kurs obejmuje 62 godziny, zostanie przeprowadzony w trybie zaocznym.
    

Uprawnienia:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 28 sierpnia 2014.

Opłata za kurs: 
4000 PLN
- dofinansowanie: kliknij tutaj
Cena obejmuje: udział w zajęciach, ubezpieczenie NNW, przerwy kawowe.


Wymagania:
- ukończone 18 lat
- wykształcenie min. średnie            


Miejsce:

Budynek Szkoły nr 29 ul. Kraińskiego 1 Wrocław ( ścisłe centrum miasta).


Termin rozpoczęcia: 12 marca 2022


Rekrutacja trwa do:


Terminy zjazdów:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.  - egzamin

Zajęcia odbywają się w sob. i  niedz. 
                                         

Dokumenty ukończenia kursu:
- Zaświadczenie MEN
- Certyfikat uprawniający do wykonywania zabiegów rehabilitacji
- Zaświadczenie BHP o ukończeniu szkolenia BHP i uprawniające do wykonywania zabiegów laseroterapii, elektroterapii, magnetoterapii i terapii ultradźwiękami 


Niezbędne dokumenty zgłoszeniowe:
 - wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania na dole strony) 
 - ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ksero dyplomu


Zgłoszenia prosimy wysyłać mailem na:
biuro.medvet@wp.pl

lub pocztą na adres:
Ośrodek Szkoleniowy MED-VET
ul. Pałucka 55
54-152 Wrocław
Przelewy prosimy dokonywać na :
Bank:
PKO BP SA we Wrocławiu
Konto nr :  95 1020 5226 0000 6402 0024 3097 
z dopiskiem - rehabilitacja psówUWAGA!
Wszelkie pytania prosimy kierować na e-mail:
biuro.medvet@wp.pl

medvet@medvet.com.pl
lub
tel. 501 173 156 - Organizator

tel. 71 373 95 19 - 10.00 do 19.00

 

 

Pobierz plik - formularz zgłoszeniowy:

pobierz F-_REH.pdf F-_REH.pdf