×

Rehabilitacja psów - LW                                                      

                                                    
                    

 

                                                    
                      SZKOLENIE ZAMKNIĘTE - TYLKO DLA LEKARZY WETERYNARII

                                                        


 

Partner
BTL Polska
Adresaci:
Lekarze weterynarii.Tematyka zajęć:

BLOK I  + warsztaty
1. Ogólna diagnostyka pacjenta rehabilitowanego
2. Kondycja
3. Analiza chodu i aktywność ruchowa
4. Klasyfikacja kulawizn
5. Rozluźnienie stawów
6. Mięśnie
7. Ból
8. Ocena pacjenta
9. Schemat badania ortopedycznego
10. Schemat badania neurologicznego
11. Powszechnie występujące schorzenia ortopedyczne
12. Powszechnie występujące schorzenia neurologiczne
13. Pacjenci z ciężkimi urazami
14. Pacjenci w starszym wieku i z artretyzmem
15.USG, RTG

BLOK II  + warsztaty
1. Galwanizacja
2. Jonoforeza
3. Prądy diadynamiczne
4. Elektrostymulacja mięśni porażonych wiotko i mięśni będących w zaniku na skutek długotrwałego unieruchomienia
5. Ultradźwięki
6. Magnetoterapia i magnetostymulacja
7. Fala uderzeniowa
8. Laseroterapia
9. Światło spolaryzowane bioptron
10. Promieniowanie podczerwone - metodyka naświetlań lampą Sollux

BLOK III + warsztaty
1. Propedeutyka fizjoterapii
2. Diagnostyka pacjenta
3. Metody terapii manualnej
4. Techniki terapii manualnej
5. Terapia funkcjonalna
6. Fizjoterapia w neurologii i ortopedii
7. Neuromobilizacje
8. Terapia manualna Kadra: 
 Prof. dr hab. Jacek Sterna
 lek. wet. Wojciech Kinda                         
 lek. wet. Katarzyna Wojtkowiak 


Opłata za szkolenie:
1800 PLN
- dofinansowanie: kliknij tutaj
Cena obejmuje: udział w zajęciach, ubezpieczenie NNW, przerwy kawowe.


Miejsce
Budynek Szkoły nr 29 ul. Kraińskiego 1 Wrocław ( ścisłe centrum miasta)


Termin rozpoczecia:

Rekrutacja trwa do: 


Terminy zjazdów:

I.
II.
III.

Zajęcia odbywają się w soboty 10.00-15.00 i niedziele 9.00-14.00.


Dokumenty ukończenia szkolenia:
- Zaświadczenie MEN
- Certyfikat uprawniający do wykonywania zabiegów
- Zaświadczenie BHP o ukończeniu szkolenia BHP i uprawniające do wykonywania zabiegów laseroterapii, elektroterapii, magnetoterapii i terapii ultradźwiękami 

 


Niezbędne dokumenty zgłoszeniowe:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy
- ksero dyplomu ukończenia studiów lub wypis z Izby Lekarsko-Weterynaryjnej


Zgłoszenia prosimy wysyłać mailem na:
biuro.medvet@wp.pl

lub pocztą na adres:
Ośrodek Szkoleniowy MED-VET
ul. Pałucka 55
54-152 WrocławPrzelewy prosimy dokonywać na :
Bank:
PKO BP SA we Wrocławiu
Konto nr:  95 1020 5226 0000 6402 0024 3097
z dopiskiem - rehabilitacja psów LW

UWAGA!
Wszelkie pytania prosimy kierować na e-mail:
biuro.medvet@wp.pl

medvet@medvet.com.pl
lub
tel. 501 173 156 - Organizator

tel. 71 373 95 19 - 10.00 do 19.00
 Pobierz plik - formularz zgłoszeniowy: 

pobierz F-SSLW.pdf F-SSLW.pdf